REALIA FUND SICAV NA AVANT INVESTIČNÍ KONFERENCI 2020

Náš fond kvalifikovaných investorů se účastnil investiční konference AVANT, konané dne 24.9.2020 na zámečku Chateau St. Havel v Praze-Krči. Cílem konference bylo představit 10 vybraných a zajímavých fondů investičním zprostředkovatelům a zástupcům bank, přičemž jedním z nich byl právě náš fond REALIA FUND SICAV, a.s.. Fond zahájil první úpisy akcií kvalifikovaným investorům, ať již prostřednictvím zprostředkovatelských společností, tak prostřednictvím investiční společnosti AVANT, obhospodařovatele fondu.